Ogłoszenia Parafialne

 

Ogłoszenia duszpasterskie (VI Niedziela Zwykła)

( 17 do 24 lutego 2019 r. )

 

              Jako uczniowie Chrystusa gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby odnowić naszą ufność, aby w Bogu złożyć swą nadzieję. Niech Eucharystia, którą sprawujemy stanie się ożywczym źródłem naszej wiary i nadziei.

              Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na funkcjonowanie naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-------------------------------

 

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne i na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

Dziś alumni naszego Seminarium rozpoczynają tygodniowe rekolekcje przed świeceniami diakonatu. Pamiętamy o nich w naszych modlitwach.

         

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

          W piątek przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła.

 

                    Dzieciom i młodzieży życzymy  pięknych ferii zimowych. Niech Bóg będzie z Wami w odpoczynku jako źródło radości i pokoju.

 

 

         

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e  ( V Niedziela Zwykła )

( 10 do 17 lutego 2019 r. )

         

          Każdy z nas otrzymuje od Boga zadanie do spełnienia w czasie swojej ziemskiej wędrówki. Jako ludzie obdarzeni wolnością wyboru, możemy to wezwanie Boże przyjąć, bądź odrzucić. Jednak realizacja planów życiowych niezgodnych z wolą Boga kończy się zawsze na bezdrożach życia. Dlatego gromadzimy się dziś na sprawowaniu Uczty Eucharystycznej, aby z Niej czerpać siłę i moc do wypełniania zleconych nam przez Stwórcę zadań.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remont Kolegium Polskiego w Rzymie. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-----------------------------

 

          W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

 

          W poniedziałek, we wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Główne uroczystości odbędą się w Kalkucie.

 

          W czwartek, w święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, od godz. 17.00 do 18.00 zapraszamy do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

          W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do udziału.

 

          W sobotę o 7.30 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a o godz. 8.00 Msza św. w int. członków Róż Różańcowych.

                             

Dzieciom i młodzieży życzymy  pięknych ferii zimowych. Niech Bóg będzie z Wami w odpoczynku jako źródło radości i pokoju.

Studentom zaś życzymy światła Ducha Świętego w zdawaniu egzaminów!

 

 

 

 

 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e ( 4 Niedziela Zwykła )

( 3 do 10 lutego 2019 r.)

 

 

          W każdą niedzielę gromadzimy się na liturgii Mszy św., aby słuchać Słowa Bożego. Jezus Chrystus, którego Duch Pański namaścił i posłał, aby niósł dobrą nowinę, głosił wolność i przejrzenie ukazuje nam Księgę Słowa Bożego - Biblię jako źródło życia duchowego, jako ostateczny punkt odniesienia wszystkich spraw ludzkich. Z wdzięcznością przyjmijmy słowo, które Bóg do nas kieruje.

Modlitwą wspieramy Ojca św. Franciszka, który dziś udaje się do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niech spotkania w tym wielokulturowym kraju służą budowaniu dialogu i braterstwa.

          Kolekta dzisiejsza przeznaczona ma charakter kolekty inwestycyjnej i przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

 

-------------------------------------

 

          Dziś przypada wspomnienie św. Błażeja bpa i męczennika. Po każdej Mszy św. udzielać będziemy błogosławieństwa św. Błażeja, którego wstawiennictwo chroni od choroby gardła i wszelkiej innej choroby.

W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

 

          W środę na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej i Wczesnej Komunii św.                   

         

          W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 zapraszamy do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

          Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na Mszę św. w piątek na godz. 18.00. Po Mszy św. odbędą się spotkania formacyjne w grupach a przed Mszą św. okazja do spowiedzi

 

          Naszych chorych i osoby starsze, które nie mogą przyjść do kościoła odwiedzimy w najbliższą  sobotę 9 lutego - przed wspomnieniem NMP z Lourdes i Światowym Dniem Chorego. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W tym dniu w naszej parafii będziemy obchodzić Dzień Chorego. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. na godz. 10.00 wszystkich naszych chorych i osoby starsze. Prosimy członków rodziny lub sąsiadów o pomoc w dojściu lub przywiezienie ich do kościoła. Przed Mszą św. odmówimy różaniec i będzie dla nich okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy kościele

         

Studentom zaś życzymy światła Ducha Świętego w zdawaniu egzaminów!

 

 

 

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e  (III Niedziela Zwykła )

(27 stycznia  do 2 lutego 2018 r. )

 

          W Chrystusie spełniają się wszystkie Boże obietnice. Przychodzimy na Eucharystię, aby spotkać się z Chrystusem obecnym w słowie i eucharystycznych postaciach chleba i wina. Jak z wielu ziaren powstaje chleb i z wielu winnych gron - wino, tak z wielu członków powstaje jeden Kościół.

          Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

-----------------------------------

 

          Dziś na Mszy św. o godz. 10.00 śpiewa chór "Modus vivendi" z sąsiedniej parafii z Osiedla Radockiego pod dyrekcją P. Oskara Zgoły. Po Mszy św. będzie jeszcze krótki koncert kolęd (ok. 15 min.).

 

        Zapraszamy dziś na godz. 16.30 na nieszpory niedzielne oraz na godz. 20.25 na czytanie Słowa Bożego, różaniec i Apel Jasnogórski.

 

          W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy do liczniejszego udziału we Mszy św. Okazja do spowiedzi św. zawsze łącznie ze Mszą św. oraz w czwartek od godz. 17.00 i w piątek od godz. 16.00 dla dzieci.

W czwartek od godz. 17.00 Godzina Święta - adoracja Najświętszego Sakramentu.

W pierwszy piątek o godz. 7.30 odprawimy nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.

O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Zapraszamy na nią szczególnie dzieci przygotowujące się do Pierwszej i Wczesnej Komunii św. wraz z rodzicami. Zostaną poświęcone dla nich świece, z którymi przystąpią do Komunii św., oraz medaliki.

 

          W sobotę - 2 lutego - przypada  święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce świętem Matki Boskiej Gromnicznej.  Święto to ukazuje nam Chrystusa - Światłość świata. Przed każdą Mszą św. święcić będziemy świece - gromnice. Ta świeca przypomina nam, że Chrystus nieustannie oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia, zaś Maryja chce nam być Przewodniczką w tej wędrówce przez życie.

Msze św. w naszym kościele będą celebrowane o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 20.00 (w intencjach polecanych za wstawiennictwem św. Jana Pawła II)

W sobotę 2 lutego o godzinie 19.00 w naszym kościele odbędzie się Wieczór Uwielbienia.  W trakcie modlitwy będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej. Wieczór Uwielbienia zakończy się  Mszą święta o godzinie 20:00.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dla osób konsekrowanych. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.

         

          Naszych chorych i osoby starsze odwiedzimy w przyszłą  sobotę 9 lutego. W tym dniu w naszej parafii będziemy obchodzić Dzień Chorego. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

         

Studentom życzymy światła Ducha Świętego w zdawaniu egzaminów!

 

 

 

         

 

 

 

 

       

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W I Niedzielę Wielkiego Postu pragnę Wam zaproponować łańcuch modlitwy wzajemnej
polegający na tym, że co tydzień będziemy się modlić za mieszkańców
konkretnej ulicy w naszej parafii. W tym celu został opracowany specjalny harmonogram.
Wielki Post jest ważnym okresem w roku liturgicznym, jest czasem wezwania do nawrócenia
i pogłębienia naszej wiary, do czynienia dobra. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Krótko, ale konkretnie. Jezusowi na pustyni usługiwali aniołowie. My także możemy sobie
służyć i być dla siebie aniołami poprzez wzajemną modlitwę, życzliwy uśmiech i dobre
uczynki. Módlmy się też do swoich Aniołów Stróżów i prośmy, aby nam w tym wszystkim
pomagali. Kardynał Stefan Wyszyński pozostawił nam taką piękną myśl: Modlitwa wzajemna
jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
Mam nadzieję, że chętnie włączą się do tej modlitwy ludzie starsi, chorzy, może będą
pamiętać śpieszący się do pracy i matki krzątające się przy obiedzie dla rodziny. I tak
łańcuch modlitwy oplecie wszystkich, a nasza parafia stanie się naprawdę rodziną rodzin
o silnych więzach.
Ks. proboszcz Eugeniusz Krasoń


HARMONOGRAM MODLITWY WZAJEMNEJ
W NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE – 2018/2019


1. od 18 lutego do 24 lutego 2018 Borowej
2. od 25 lutego do 03 marca 2018 Braci Wiechułów
3. od 04 marca do 10 marca 2018 Fabrycznej
4. od 11 marca do 17 marca 2018 Glebowej
5. od 18 marca do 24 marca 2018 Grzybowej
6. od 25 marca do 31 marca 2018 Helskiej
7. od 01 kwietnia do 07 kwietnia 2018 Jagodowej
8. od 08 kwietnia do 14 kwietnia 2018 gen. Jankego
9. od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2018 Jarzębinowej
10. od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2018 Jastrzębiej
11. od 29 kwietnia do 05 maja 2018 Jaśminowej
12. od 06 maja do 12 maja 2018 Jaworowej
13. od 13 maja do 19 maja 2018 Jaworowej Tylnej
14. od 20 maja do 26 maja 2018 Kątowej
15. od 27 maja do 02 czerwca 2018 Kolejowej
16. od 03 czerwca do 09 czerwca 2018 Kołłątaja
17. od 10 czerwca do 16 czerwca 2018 Konarskiego
18. od 17 czerwca do 23 czerwca 2018 Koników Polnych
19. od 24 czerwca do 30 czerwca 2018 Kossaka
20. od 01 lipca do 07 lipca 2018 Krótkiej
21. od 08 lipca do 14 lipca 2018 Krynicznej
22. od 15 lipca do 21 lipca 2018 Lawendowej
23. od 22 lipca do 28 lipca 2018 Lechickiej
24. od 29 lipca do 04 sierpnia 2018 Legnickiej
25. od 05 sierpnia do 11 sierpnia 2018 Leśnej
26. od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2018 Liliowej
27. od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2018 Łowieckiej
28. od 26 sierpnia do 01 września 2018 Łubinowej
29. od 02 września do 08 września 2018 Macierzanki
30. od 09 września do 15 września 2018 Marmurowej
31. od 16 września do 22 września 2018 Motyli
32. od 23 września do 29 września 2018 Nad Jarem
33. od 30 września do 06 października 2018 Odrodzenia
34. od 07 października do 13 października 2018 Olszynowej
35. od 14 października do 20 października 2018 Poprzecznej
36. od 21 października do 27 października 2018 Prusa
37. od 28 października do 03 listopada 2018 Pszennej
38. od 04 listopada do 10 listopada 2018 Pustej
39. od 11 listopada do 17 listopada 2018 Radockiego
40. od 18 listopada do 24 listopada 2018 Rumiankowej
41. od 25 listopada do 01 grudnia 2018 Sadowej
42. od 02 grudnia do 08 grudnia 2018 Sarmackiej
43. od 09 grudnia do 15 grudnia 2018 Spokojnej
44. od 16 grudnia do 22 grudnia 2018 Spółdzielczości
45. od 23 grudnia do 29 grudnia 2018 Stalowej
46. od 30 grudnia 2018 do 05 stycznia 2019 Tyskiej
47. od 06 stycznia do 12 stycznia 2018 Wapiennej i Podlaskiej (1 dom)
48. od 13 stycznia do 19 stycznia 2019 Wesołej
49. od 20 stycznia do 26 stycznia 2019 Wilczej
50. od 27 stycznia do 02 lutego 2019 Worcella
51. od 03 lutego do 09 lutego 2019 Zadole
52. od 10 lutego do 16 lutego 2019 Zakątek
53. od 17 lutego do 23 lutego 2019 Zaułek
54. od 24 lutego do 02 marca 2019 Zbożowej
55. od 03 marca do 09 marca 2019 Zdrojowej
56. od 10 marca do 16 marca 2019 Ziołowej
57. 17 marca do 23 marca 2019 Żużlowej

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)